Nyomtatás

                                                                                                                                                           EU támogatások
   
 

A SCHNELL ÖL Kft. fő tevékenysége üzemanyag és egyéb kőolajszármazékok nagy- és kiskereskedelme. Ebből a tevékenységből realizálja a nettó árbevételének a többségét. Az üzemanyag- és kenőanyag nagy- és kiskereskedelmi tevékenység keretében mintegy 12,5 millió liter üzemanyag és 350.000 kg kenőanyag értékesítése folyik évente. Emellett a cég haszongépjárművek és földmunkagépek alkatrész-kereskedelmével, valamint közúti szóródó-áru fuvarozással is foglalkozik.

 A főtevékenység kapcsán a beszerzési oldal az OMV Hungária Kft.-vel megkötött középtávú ellátási szerződésen alapul. Az értékesítési oldalon tartós ellátási szerződések állnak fenn egyebek között nagytömegű földmunkát végző cégekkel is, amelyeket üzem- és kenőanyagokkal, valamint gépjármű alkatrészekkel lát el a SCHNELL Öl Kft. A cég tartós szerződéses partnerei között található a Duna Dráva Cement és Mészművek Kft., a Mátrai Erőmű Zrt, a Danubiusbeton Kft, a Cronus Tömegáru Fuvarozó és Szolgáltató Kft, a Holcim Hungária Zrt., és számos nagytömegű földmunkát végző cég is.

 A társaság a haszonanyag kinyerés céljából külszíni bányákat üzemeltető vállalkozásokhoz fűződő kiváló üzleti kapcsolataira alapozva az utóbbi időszakban kiterjesztette a tevékenységét külszíni bányák művelésében való közreműködésre. Ennek a tevékenységnek a végzéséhez különféle földmunkagépekre (kotrógépekre, dózerekre és homlokrakodókra), valamint szállító járművekre van szükség.

 A SCHNELL Öl Kft. 2009. májusában támogatási pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai között a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyában meghirdetett GOP-2009-2.1.1/A intézkedés keretében egy új lánctalpas buldózer földmunkagép beszerzésének támogatására. A GOP-2.1.1-09/A-2009-2335 azonosító jelű pályázat eredményes volt, amely alapján a Schnell Öl Kft. 1 db. CATERPILLAR D6T DS SU típusú gyári új lánctalpas buldózer beruházásához a projekt fizikai befejezésekor érvényes deviza árfolyam függvényében maximum 40.358.600 Ft vissza nem térítendő beruházási támogatásban részesült az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából, valamint a Magyar Állam hozzájárulásából, és ezen felül további 160.000 Ft összegű de minimis típusú támogatásban is részesült új domain név regisztráció és ahhoz kapcsolódó internetes honlap elkészítésének a támogatására.

 A fejlesztési projekt megvalósításának helyszíne a SCHNELL Öl Kft. 3422 Bükkábrány község külterületén fekvő telephelye. A beszerzendő új eszközt a társaság  az ásványi haszonanyag-nyerő helyeken a letermelt meddő fedőréteg depóniába rendezésénél, továbbá a kitermelt ásványi haszonanyag köztes depóniába rendezésénél és átrakásánál, valamint a bányabeli megközelítési- és közlekedési útvonalak kialakítása és folyamatos karbantartása során kívánja hasznosítani.

 A projekt megvalósítása révén a társaság saját eszközzel tud kiváltani olyan tevékenységet, amelyet eddig alvállalkozó igénybe vételével oldott meg. A saját eszközzel történő feladatvégzés az üzemeltetési költségeknek az alvállalkozói díjhoz viszonyított alacsonyabb szintje révén jelentős ráfordítás-megtakarítást eredményez a cégnél, amelynek a nagysága elérheti az alvállalkozói díj 30-40 %-át is. Az így képződő megtakarítással, továbbá az elszámolható amortizációval szembeállítva az eszköz beruházási költségét, annak reális időtávlaton belüli megtérülése megnyugtató módon biztosított.